Βήματα Σχεδίασης

1. Για να ξεκινήσετε τη σχεδίαση της διαδρομής σας πρέπει να επιλέξετε το πλήκτρο "Ζωγραφίστε μία γραμμή" Κουμπί Έναρξης που βρίσκεται στο πάνω αριστερό τμήμα του χάρτη

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σχεδίαση πρέπει να επιλέξετε Κουμπί Ολοκλήρωσης ή να πατήσετε ξανά στο τελευταίο σημείο.

3. Τέλος συμπληρώνετε προαιρετικά το email σας και αφού πατήσετε στην Αποθήκευση Διαδρομής θα σας εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.